Japon Erotica la Nouvelle Generation, 2014 Vol. 2: The Exhibition of Contemporary Japanese Erotic Art


 • :
 • ,
 • .
  First Edition.

  30cm x 21cm. 69 pages, colour illustrations. Illustrated wrappers. Text is in English and Japanese.

  Catalogue for the second exhibition of contemporary erotic Japanese art at Le Musee de l’Erotisme, Paris, curated by Vanilla Gallery, Tokyo. Features the art of Keiryu Asakura, Arai Ryo, Inagaki Seiji, Oki Shoji, Kasama Shiro, Kaneoya Sachiko, Kyodo Miyabi, Kuroda Misato, Komiyama Houbou, Koyama Tetsuo, Samura Hiroaki, Yamashita Shohei, Shinjyuko, Sugawa Makiko, Sorayama Hajime, Taga Shin, Saeborg, Tagame Gengorou, Tama, Tokoro Shinichi, Nakata Masashi, Noguchi Yuriko, Hayashi Yoshifumi, Harukawa Namio, Pinkara Taiso, Hizikata Haruna, Mori Kaoru, Fukuyama Fukio, Maeda Jyuan, Mizumoto Masaya, Miyanishi Keizo, and Muroi Asaji.

  . Fine Condition.

  SOLD